Coel

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych, preparatów galenowych.

zobacz ofertę online

Surowce farmaceutyczne

Wodoru nadtlenek 3 %

Wodoru nadtlenek 3 %
karta charakterystyki

Hydrogenii peroxydum 3%


Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.

opis