Coel

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych, preparatów galenowych.

zobacz ofertę online

Surowce farmaceutyczne

Woda wapienna

Woda wapienna
karta charakterystyki

Aqua calcis

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.

opis