Coel

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych, preparatów galenowych.

zobacz ofertę online

Surowce farmaceutyczne

Glicerol 85%

Glicerol 85%
karta charakterystyki

Glicerolum (85 per centum)
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.

opis