Coel

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych, preparatów galenowych.

zobacz ofertę online

Surowce farmaceutyczne

Wapnia węglan strącony

Wapnia węglan strącony
karta charakterystyki Calcii carbonas praecipitatus
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.
opis