Coel

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych, preparatów galenowych.

zobacz ofertę online

Surowce farmaceutyczne

Cynku tlenek

Cynku tlenek
karta charakterystyki

Zincii oxidum
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.

opis