Coel

Produkcja farmaceutyczna leków, podłoży maściowych, preparatów galenowych.

zobacz ofertę online

Surowce farmaceutyczne

Wazelina biała

Wazelina biała
karta charakterystyki Vaselinum album FP
Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do receptury.
opis